Čistoća Županja d.o.o.

VELIKI KRAJ 132, ŽUPANJA HR-32270
Radno vrijeme blagajne: 07:30 - 14:00
Radno vrijeme: 
07:00 - 15:00
Centrala:
telefon: 032/827-999

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Telefon i fax: 032/827-987
E-mail: lea@cistoca-zu.hr

ODJEL NAPLATE

Telefon:032/827-990

SLUŽBA GROBLJA

Telefon: 032/827-992
Mobitel: 098/494-450 - Milan Naplačić
E-mailivan@cistoca-zu.hr

PRAVNA SLUŽBA

Telefon: 032/827-994
E-mailmartina@cistoca-zu.hr