Čistoća Županja d.o.o.

VELIKI KRAJ 132, ŽUPANJA HR-32270
Radno vrijeme blagajne: 07:30 - 14:00
Radno vrijeme: 
07:00 - 15:00
Centrala:
telefon: 032/827-999

ODJEL NAPLATE

Telefon:032/827-990

SLUŽBA GROBLJA

Telefon: 032/827-992
Mobitel: 098/494-450 - Ivica Knežević
E-mailivica@cistoca-zu.hr

PRAVNA SLUŽBA

Telefon: 032/827-994
E-mailmartina@cistoca-zu.hr

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA:

-poštom ili osobno na adresu tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.., Veliki kraj 132, Županja
-telefaksom na broj 032/827 986,
-e-poštom na martina@cistoca-zu.hr