Gradsko odlagalište komunalnog otpada „Stara Ciglana“ u Županji smješteno je na k.č. br. 2992/2 k.o. Županja, ulica Mladena Pozajića bb. 

Lokacija odlagališta se nalazi blizu napuštene ciglane, gdje se u iskope otpad odlaže od 1971. godine. Odlagalište se nalazi cca 1,8 km zapadno od središta Županje.

Odlagalištem upravlja trgovačko društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. Županja, a odgovorna osoba u pravnoj osobi koja upravlja odlagalištem je direktor Ante Klanac. 

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom je Valentina Gregorović, mag. ing. agr.

Na odlagalištu je zabranjen dovoz otpada od strane fizičkih osoba, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika koji nisu registrirani za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

RADNO VRIJEME ODLAGALIŠTA:

** od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00  

** subotom, nedjeljom i praznicima – ZATVORENO