Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Županja

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

Očitovanje na prijedlog cjenika usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Županja

Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Županja

 

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Štitar

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Očitovanje na prijedlog cjenika usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Štitar

Suglasnost na cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  

 

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Očitovanje na prijedlog cjenika usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci

Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gradište

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Očitovanje na prijedlog cjenika usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gradište

Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gradište

Savjetovanje u svezi s cjenikom cijena usluge prikupljanja komunalnog otpada – Općina Cerna

Obrazac javnog savjetovanja

Prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

BETA VERZIJA WEB STRANICE - Neke funkcije i stranice trenutno nisu dostupne jer je stranica u izradi.
This is default text for notification bar