RECIKLAŽNO DVORIŠTE se nalazi na adresi Mladena Pozajića 120 a u Županji.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta

Ponedjeljak – Četvrtak od 07:00h do 15:00h

Petak od 10:00h do 18:00h

Subotom, nedjeljom i blagdanom: ZATVORENO

Reciklažno dvorište je posebno opremljen prostor za odvojeno sakupljanje otpada iz kućanstava u kojem fizičke osobe s područja Grada Županja mogu besplatno odložiti sljedeće vrste otpada:

PAPIR I KARTON

U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).                   

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.                          

STAKLENA AMBALAŽA

Staklena ambalaža koja nije u sustavu povratne naknade odlaže se u spremnike za staklo u reciklažnom dvorištu. 

Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. 

Ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje, te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo

PLASTIKA I PLASTIČNA AMBALAŽA

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.; 
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.; 
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP; 
 • pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.; ostale proizvode od plastike: 
 • boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo, tetrapak ambalažu i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

PLASTIČNE ČEPOVE 

od boca, vode, sokova, jogurta, ulja, omekšivača, krema, poklopaca od kave i sl.) korisnici mogu predati u reciklažno dvorište, a prikupljeni čepovi će biti poslani u Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca.

MET AMBALAŽA (LIMENKE)

Odlaže se u reciklažnom dvorištu. 

U te spremnike nije dopušteno bacati limenke s ostacima boja, lakova, ulja i kemikalija, te metalnu ambalažu koja je sadržavala zapaljive tekućine (dezodoransi i drugi sprejevi).

GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad iz kućanstva čine namještaj, stolice, plinski kućanski aparati, madraci, kupaonska oprema, kuhinjska oprema, te ostali glomazni otpad. Veliki dio glomaznog otpada čine vrijedne sirovine koje, ukoliko se izdvoje, predstavljaju vrijednu sirovinu za oporabu. 

Odlaže se na reciklažnom dvorištu i putem usluge odvoza prema Kalendaru odvoza. Odvoz možete naručiti ispunjavanjem obrasca.

DRVO (UKLJUČUJUĆI NAMJEŠTAJ I DRVENU AMBALAŽU)

ŽELJEZO I OBOJENI METALI

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI

Električni i elektronički otpad važno je odlagati odvojeno iz razloga što neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad (hladnjaci, primjerice, sadrže plinove freone, a monitori teške metale). 

Elektronički otpad je štetan jer sadrži niz štetnih kemijskih spojeva poput kadmija, arsena, olova, žive, kroma, berilija, fosfora i plastike. 

Svaki uređaj lakši od 30 kilograma možete besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja. 

Uređaje možete odložiti i u reciklažnom dvorištu.

OTPADNE GUME

Prilikom zamjene otpadne gume treba odložiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti. 

Za stare gume ne isplaćuje se naknada.

TEKSTIL (ODJEĆA I OBUĆA)

Odjeću, obuću i sav ostali tekstili iz domaćinstva koji više nije za upotrebu građani mogu odložiti na reciklažnom dvorištu.

U spremnike označene za odlaganje tekstila mogu se odlagati sljedeći tekstilni proizvodi:

 • odjeća; 
 • obuća; 
 • ručnici; 
 • posteljina; 
 • zavjese; 

ostala platna i tekstilni proizvodi.

GRAĐEVNI I AZBESTNI OTPAD (DO 200 KG JEDNOM U 6 MJESECI PO KORISNIKU)

Građevni otpad nastaje tijekom gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina. Građevni otpad je najvećim dijelom inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr.), ali može sadržavati i opasne komponente.  

ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu (za građane do 200 kg, dok se iznad toga plaća po važećem cjeniku).

BATERIJE I AKUMULATORI

Stare baterije su opasne jer sadrže metale. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju.

LIJEKOVI

Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.

BOJE, TINTA, TONERI

OTPADNA ULJA (I JESTIVA I MOTORNA)

Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. Otpadna motorna ulja mogu se odložiti u reciklažnom dvorištu, kao i zauljene krpe i kante.

Otpadana ulja se moraju zbrinjavati odvojeno. 

Zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica.

Otpadno jestivo ulje može se odložiti u reciklažnom dvorištu.

METAL

Metal možete odložiti u reciklažnom dvorištu. 

AMBALAŽA OD OPASNIH TVARI

FLUORESCENTNE I ŠTEDNE ŽARULJE

ANIMALNI OTPAD

Grad Županja u suradnji sa Čistoćom Županja d.o.o. svake godine u siječnju omogući građanima da na propisan način zbrinu životinjske ostatke na lokaciji reciklažnog dvorišta gdje za tu namjenu budu postavljeni spremnici.

Korisnici koji koriste usluge reciklažnog dvorišta dužni su djelatniku reciklažnog dvorišta dati na uvid osobnu iskaznicu kako bi djelatnik upisao ime, prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge. 

Uz navedene podatke djelatnik mora upisati i datum, ključni broj otpada i masu preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.