Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 500.000,00 kn, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. kao javni naručitelj obvezno šalje na objavu ovisno o kojim se vrijednostima radi. 

Ukoliko se radi o postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH, a  ukoliko se radi o postupcima javne nabave male vrijednosti u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

S ciljem osiguranja sprečavanja sukoba interesa sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22; dalje ZJN), Naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, i to kako slijedi:
– AGROLASTA d.o.o., Matije Petra Katančića 3, Županja, OIB: 70074601436.

 

Plan javne nabave

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Naručitelj objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u standardiziranom obliku u EOJN RH ( https://eojn..nn.hr/Oglasnik/ )

 

Natječaji

Jednostavna nabava - pozivi za dostavu ponuda

2024.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Naručitelj objavljuje registar ugovora i sve njegove kasnije promjene u standardiziranom obliku u EOJN RH ( https://eojn..nn.hr/Oglasnik/ )