INFO: Ivica Knežević i Ivan Džoić

  • telefon: 032/827-992
  • mobitel Ivica Knežević: 098/494-450
  • email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavlja pogrebne usluge (organiziranje sahrana, prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme i slično), te obavlja poslove uređenja i održavanja Gradskog groblja u Županji u skladu sa zakonskom regulativom i Odukom o grobljima Grada Županja.

Gradsko groblje u Županji broji oko 4.000 grobnih mjesta, te se za iste sukladno zakonu vodi katastar grobnih mjesta.

Izdavanje potvrda o korisnicima grobnih mjesta i sve informacije o grobnim mjestima mogu se dobiti u ČISTOĆI ŽUPANJA d. o. o., Veliki kraj 132, Županja, soba broj 6, svakoga radnoga dana od 7:00 do 14:00 sati ili na broj telefona: 032/827-992.


ZAKONI I PROPISI

  1. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
  2. Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
  3. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
  5. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne Novine broj 36/15)