KRUPNI (glomazni) OTPAD

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne Novine 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi.


7. srpnja 2015. godine na snagu je stupio Naputak o glomaznom otpadu kojim se propisuje popis vrsta predmeta koji se smatraju glomaznim (krupnim) komunalnim otpadom. Sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, glomazni otpad se kategorizira ključnim brojem 20 03 07 – glomazni otpad.

PRILOG: Naputak o glomaznom otpadu PDF