GRAĐEVNI OTPAD

Građani mogu naručiti našu uslugu odvoza otpada u kontejneru zapremine 5m ³ 
na tel. 032/827-995po cijeni koja se nalazi u Cjeniku, odnosno 312,50 kuna sa PDV-om.