EE OTPAD

EE otpad NIJE dopušteno odlagati u kontejnere za otpad.
Građani mogu sami dovesti ovakav otpad u dvorište na adresu Veliki kraj 132, gdje je postavljen kontejner za odlaganje navedenog otpada. 

EE otpad je klasificiran kao opasni otpad i ne smije završiti u komunalnom
otpadu, te se mora skupljati odvojeno od ostalog otpada upravo zbog opasnih
supstanci koje su sadržane u električnim i elektroničkim uređajima, kao što su
toksični metali, npr. berilij, kadmij, olovo, živa, šesterovalenti krom, zatim
bromirani usporivači gorenja (BFRs), npr. polibromirani bifenili (PBB),
polibromirani difenil eteri (PBDE).

Električni i elektronički uređaji i oprema predstavljaju sve proizvode koji su za
svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim
poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje, te je
namijenjena korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V
za istosmjernu struju.

Razlikujemo 10 vrsta EE opreme:

 1. veliki kućanski uređaji kao npr: električni štednjaci, strojevi za pranje
  rublja, hladnjaci;
 2. mali kućanski uređaji kao npr: usisavači, glačala, tosteri, uređaji za
  sušenje kose;
 3. oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije kao npr:
  računala, pisači, kopirna oprema, kalkulatori, telefoni, mobiteli;
 4. oprema široke potrošnje za razonodu kao npr: radio i TV aparati,
  videokamere, hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti;
 5. rasvjetna oprema;
 6. električni i elektronički alati kao npr: bušilice, pile, šivaći strojevi;
 7. igračke, oprema za razonodu i športska oprema kao npr: videoigre i sl.;
 8. medicinski uređaji kao npr: uređaji za dijalizu, kardiološki uređaji, analizatori;
 9. instrumenti za nadzor i upravljanje kao npr: detektori dima, termostati i sl.;
 10. samoposlužni aparati kao npr: automatski uređaji za izdavanje toplih
  napitaka, za izdavanje novca i sl.

 EE OTPAD - OTPADNI ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI I OPREMA

Kada posjednik odluči, bilo zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj, odbaciti svoj
televizor, perilicu rublja, računalo, hladnjak, mobitel, usisavač, tada taj uređaj
postaje električni odnosno elektronički otpad (EE otpad).

EE otpad se prema mjestu nastanka dijeli u dvije grupe:

 • EE otpad iz kućanstva
 • EE otpad koji nastaje u gospodarstvu (industrija, obrt i slično).

SVOJSTVA EE OTPADA

Sav otpad se prema svojstvima dijeli na:
• opasni
• neopasni
• inertni.

 Supstance koje su potencijalno opasne po okoliš i zdravlje ljudi:

Plastika - čini oko 5-6 kilograma prosječnog računala. Pri spaljivanju, u
određenom temperaturnom intervalu u dimnoj fazi mogu nastati otrovni plinovi.
PBDE , kao i mnogi organski halogenati, uzrokuje smanjenje hormona tiroksina
kod izloženih životinja, te uzrokuje ostećenja fetusa. Tiroksin je ključan hormon
za normalan razvoj svih životinja, pa tako i ljudi. U računalu se nalaze različite
vrste plastike (za tiskane pločice, kod spajanja različitih komponenti, za kućišta,
kao omoti kabela), stoga ih je ponekad vrlo teško identificirati i na adekvatan
način reciklirati.

Kadmij - sadrže ga SMD (Surface Mount Devices) otpornici čipa, infracrveni
čitači, poluvodiči i stariji tipovi katodnih cijevi, a koristi se odnedavno i kao
stabilizator u plastici. Kao otrov taloži se u tijelu oštećuje bubrege, može štetiti
krhkim kostima.

Živa - sadrže je svjetlosne žarulje u ravnim ekranima, sklopke, sva ožičenja u
tiskanim pločama. Najviše napada i razara središnji živčani sustav i izaziva teška
oštećenja osnovne motorike, stradaju svi živci, ali i jetra, bubrezi i svi unutarnji
organi.
Berilij - nalazi se na matičnim pločama i konektorima. Klasificiran je kao
kancerogena tvar.

Olovo - koristi se u katodnim cijevima (CRT). Većina spojeva na pločama je
zaštićena olovom. Olovo je štetno za bubrege, živčani i reproduktivni sistem, koči
mentalni razvoj djece i fetusa.

Heksavalentni krom - koristi se za zaštitu od korozije kod galvaniziranih
čeličnih pločica i konektora. Može izazvati oštećenja DNK i asmatični bronhitis.

Barij - koristi se kod katodnih cijevi (CRT) da bi zaštitio korisnike od zračenja.
Studije su pokazale da kratka izloženost bariju može prouzrokovati nateknuće
mozga, oslabljenje mišića, te oštećenje srca, jetre i slezene.

Fosfor - koristi se kao premaz unutarnje strane monitora. Neadekvatnim
zbrinjavanjem katodnih cijevi u većini slučajeva dolazi do puknuća i emisije
fosfornog premaza u okoliš. Osim opasnih komponenti, EE otpad sadrži plastiku
i metale koji, kada se oporabe, mogu biti korišteni kao sekundarne sirovine u
proizvodnji novih proizvoda. Svi oni dijelovi koji se ne mogu iskoristiti, zbrinjavaju
se na ekološki
prihvatljiv način.