Pogrebi

05.10.2017. u 17.00 sati održati će se pokop za pokojnika Manda Matuzović, Savska 49, Županja

06.10.2017. u 17.00 sati održati će se pokop za pokojnika Ljubica Lovrić, M. Pozajića 35, Županja

07.10.2017. u 11.00 sati održati će se pokop za pokojnika Manda Miholić, B. Trenka 101, Županja