Oglasna ploča tvrtke

 

 

26.09.2019. godine
GRAD ŽUPANJA - obavijest korisnicima iz ulice M. Gupca
ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz ulice M. Gupca u Županji kako se od 01.10.2019. godine mijenja raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se ODVOZ VIŠE NEĆE OBAVLJATI ČETVRTKOM NEGO PONEDJELJKOM.
_______________________________________________________________________________

23.07.2019. godine
GRAD ŽUPANJA - obavijest korisnicima iz ulice J. J. Strossmayera
ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz ulice J. J. Strossmayera u Županji kako se od 01.08.2019. godine mijenja raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se ODVOZ VIŠE NEĆE OBAVLJATI PONEDJELJKOM NEGO ČETVRTKOM.

OPĆINA GRADIŠTE - obavijest korisnicima Općine Gradište kojima se odvoz otpada obavljao utorkom
ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Gradište kako se od 01.08.2019. godine mijenja raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se ODVOZ VIŠE NEĆE OBAVLJATI UTORKOM NEGO ČETVRTKOM.

_____________________________________________________________________________

12.06.2019. godine

E- RAČUN   OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA

Zakonom o elektroničkome izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenesene su odredbe Direktive EU/2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine, a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Ovim zakonom uvodi se obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018., te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

U skladu sa navedenim, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, Županja, OIB: 85409306989 od 1. prosinca 2018. godine omogućila je zaprimanje računa pristiglih u obliku e-računa preko FINA servisa, a od 01.07.2019. godine kao obveznik javne nabava sve elektroničke račune zaprimati će samo i isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun. Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelje usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. neće zaprimati.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.
_____________________________________________________________________________________


15.04.2019. godine

ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. POZIVA SVE KORISNIKE DA PLASTIČNE ČEPOVE (od boca, vode, sokova, jogurta, ulja, omekšivača, krema, poklopaca od kave i sl.) PRIKUPLJA ODVOJENO OD SVOG OSTALOG OTPADA, te da ih predaju u reciklažno dvorište. PRIKUPLJENI ČEPOVI ĆE BITI POSLANI U UDRUGU OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA IZ ČAKOVCA koja za plastične čepove dobiva novčana sredstva, a koja se koriste za kupovinu skupih lijekova.

_______________________________________________________________________________________

RAD RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Čistoća Županja d.o.o.  obavještava korisnike javne usluge miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Županja kako od dana 01.02.2019. godine RECIKLAŽNO DVORIŠTE počinje sa radom na adresi Mladena Pozajića 120 a u Županji.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta: 

LJETNO RADNO VRIJEME:
** od ponedjeljka do petka: od 07:00 do 19:00 i 

** subotom: od 07:00 -14:00
** nedjeljom i blagdanom: ZATVORENO

ZIMSKO RADNO VRIJEME:
** od ponedjeljka do petka: od 07:00 do 17:00 i 

** subotom: od 07:00 -14:00
** nedjeljom i blagdanom: ZATVORENO