Oglasna ploča tvrtke

 LICITACIJA KLUPA NA TRŽNICI ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021. godine 

Licitacija klupa i  podnih mjesta na gradskoj tržnici u Županji biti će održana u srijedu 07.07.2021. godine u 09:00 sati na prostoru gradske tržnice.
_________________________________________________________________________________________________________

Najnovije vijesti vezano za pravodobne i točne informacije o koronavirusu pogledajte na službenoj stranici Vlade RH.
www.koronavirus.hr


E- RAČUN   OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA
Zakonom o elektroničkome izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenesene su odredbe Direktive EU/2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine, a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Ovim zakonom uvodi se obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018., te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.
U skladu sa navedenim, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, Županja, OIB: 85409306989 od 1. prosinca 2018. godine omogućila je zaprimanje računa pristiglih u obliku e-računa preko FINA servisa, a od 01.07.2019. godine kao obveznik javne nabava sve elektroničke račune zaprimati će samo i isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun. Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelje usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. neće zaprimati.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.


PRIKUPLJANJE PLASTIČNIH ČEPOVA
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. POZIVA SVE KORISNIKE DA PLASTIČNE ČEPOVE (od boca, vode, sokova, jogurta, ulja, omekšivača, krema, poklopaca od kave i sl.) PRIKUPLJA ODVOJENO OD SVOG OSTALOG OTPADA, te da ih predaju u reciklažno dvorište. PRIKUPLJENI ČEPOVI ĆE BITI POSLANI U UDRUGU OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA IZ ČAKOVCA koja za plastične čepove dobiva novčana sredstva, a koja se koriste za kupovinu skupih lijekova.