Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. uređeno je  Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac  Zahtjev za pristup informacijama  kojeg možete poslati na adresu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, 32 270 ŽUPANJA; putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili donijeti osobno u društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne Novine“ broj 12/14, 15/14). 

Za Službenika za informiranje sukladno Odluci Direktora imenovana je Martina Knez, dipl. iur. koja je zaposlena na radnom mjestu Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova. 
Za Zamjenika službenika za informiranje sukladno Odluci Direktora imenovana je Tatjana Parmać, dipl. oec. koja je zaposlena na radnom mjestu Glavni knjigovođa - Bilancist. 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine" broj 25/13)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne Novine" broj 12/14, 15/14)SKUPŠTINA NADZORNI ODBOR

2015

2014
2016 2015
2017 2016
2018 2017
2019 2018
 2020 2019
  2020