Projekti

 
Cilj prekogranične suradnje jest ublažiti negativne učinke granica na društvenu i gospodarsku sliku prekograničnih područja. Prioritet broj 1. je održivi socioekonomski razvoj.
Jedna od mjera odnosi se na zaštitu okoliša (Mjera 1.2.). Upravo u tome Županjska čistoća prednjači i ima zanimljiv projekt. Konkretno ono što ima direktan utjecaj na naš grad i njegove žitelje, a to je
  • Nastavak sanacije odlagališta u Županji.
Cjeli projekt je baziranj na saniranju posljedica nakon poplava na području Županjske posavine, uklanjanju novih deponija, te daljnja sanacija odlagališta na staroj ciglani u Županji.
Mjera 1.2. Zaštita okolišaOva mjera će poduprijeti aktivnosti podizanja svijesti o pitanjima okoliša i zajedničke mjere a osiguranje da se lokalitetima s visokom okolišnom i krajobraznom vrijednosti upravlja tako da mogu izdržati pritiske razvoja turizma bez gubitka svoje vrijednosti. Nadalje, mjera će poduprijeti razvoj učinkovitijih sustava i pristupa spremnosti u slučaju opasnosti u vezi sa zaštitom od poplava i kontrolom; prekogranično onečišćenje, zdravstvena ispravnost hrane i pitanja zdravlja. Mjera će također poduprijeti razvoj zajedničkih strategija za gospodarenje i smanjivanje količina otpada. Poduprijet će se odabrani broj mjera, čiji je rezultat čišćenje i obnova onečišćenih/oštećenih lokaliteta.

Nositelj programa:
Čistoća županja d.o.o.
Partneri programa:
OPĆINA DRENOVCI, DRENOVCI d.o.o. (HR)
KP KOMUNALIJE, S.Mitrovica, JKP STANDARD, Šid (RS)
Vrijednost projekta:
1.144,613,71 EUR /82% sufinancira EU/

Prethodni projekt koji je uspješno završen a i potpisana je izjava od starne sudionika projekta o nastavku suradnje. SUMUS - Poboljšanje komunalnih usluga na području vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadnim vodama. Više se informirajte ovdje.