Želimo čišću i uredniju Županju

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. je osnovana 06. veljače 2014. godine podjelom društva
KOMUNALAC d.o.o. Županja koji je djelatnost sakupljanja neopasnog otpada obavljao od dana
osnutka odnosno od 10.10.1971. godine.

Osnovna djelatnost društva je sakupljanje neopasnog otpada, ali tvrtka obavlja još i djelatnost upravljanja i održavanja groblja, usluge obavljanja pogrebničkih djelatnosti, tržnice na malo i održavanje hortikulture.
Od 05.01.2022. godine tvrtki se pripojilo trgovačko društvo STANOBIRO, tvrtka koje je osnovana 1998. godine, s osnovnom djelatnošću upravljanja stanovima i stambenim zgradama, a koja je pored navedene djelatnosti obavljala naplatu parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Županji, upravljanje kinom Mladost Županja, upravljanje gradskim autobusom, projektiranje, nadzor, upravljanje LED display-em na Trgu kralja Tomislava u Županji, te pružanje usluge čišćenja stubišta stambenih zgrada, poslovnih prostora i usluga završnih radova u građevinarstvu te su sada sve nabrojane djelatnosti i djelatnosti trgovačkog društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.

Radno vrijeme

Radno vrijeme trgovačkog društva sa strankama
8.00 - 14.00
Pauza
10.00 - 10.30
Radno vrijeme blagajne
7.30 - 14.00
0 50

GODINA
ČISTOĆE

0 70

ZAPOSLENIH

0 5

GRADOVA
i općina

0 4

komunalna
vozila

Skupština

SKUPŠTINA Društva je najviši organ Društva, a čini ju jedan osnivač, odnosno Grad Županja. Sukladno Odluci o osnivanju trgovačkog društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. koju je dana 19. prosinca 2013. godine donijelo Gradsko vijeće Grada Županja, Skupštinu društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. čini Gradonačelnik Grada Županje – gdin Damir Juzbašić, dipl. iur. 
Sukladno članku 18. Izjave o osnivanju društva ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 (pet) članova. Članove Nadzornog odbora bira Skupština društva na razdoblje od četiri godine svojom posebnom Odlukom i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. 

Nadzorni odbor

Igor Ivanković, Zlatodolska 10, Županja, OIB: 80145487477 – predsjednik Nadzornog odbora
Mladen Gvozdić, Alojzija Stepinca 20, Županja, OIB: 01081638919 – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Tin Dogan, Baruna Trenka 2, Županja OIB: 64146553782
Damir Buljević, Osječka 43, Županja, OIB: 82594663566
Marijan Zubak, Štitarska 2, Županja, OIB: 22588489768.

Uprava društva

UPRAVU Društva čini jedan direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Odlukom Skupštine Društva od 26.02.2018.godine za direktora Društva imenovan je gospodin Ante Klanac, dipl. oec. na mandat od 5 (pet) godina.

Predmet poslovanja

PREDMET POSLOVANJA: 
– Skupljanje otpada za potrebe drugih
– Prijevoz otpada za potrebe drugih
– Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
– Skupljanja, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanje otpada),  odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
– Održavanje javnih površina
– Održavanje nerazvrstanih cesta
– Usluge i održavanje javnih parkirališta
– Održavanje stambenih zgrada
– Održavanje hortikulture
– Održavanje groblja, krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
– Upravljanje grobljima
– Tržnice na malo
– Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
– Obavljanje dimnjačarskih poslova
– Knjigovodstvene usluge
– Kupnja i prodaja robe
– Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– Poslovanje nekretninama
– Posredovanje u prometu nekretnina
– Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
– Nadzor nad gradnjom
– Prijevoz za vlastite potrebe
– Djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
– Obavljanje pogrebničke djelatnosti
– Djelatnost trgovanja otpadom
– Gospodarenje otpadom.

BETA VERZIJA WEB STRANICE - Neke funkcije i stranice trenutno nisu dostupne jer je stranica u izradi.
This is default text for notification bar