Kako razvrstati?

ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA

Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne Novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13) uređuje se način postupanja s ambalažom i ambalažnim otpadom. U članku 2. navedenog Pravilnika propisano je slijedeće:

  • Ambalažni materijal je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni miješani materijali i drugi materijali, te da je
  • Ambalažni otpad« definiran u kategorijama Kataloga otpada predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.