Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 500.000,00 kn, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. kao javni naručitelj obvezno šalje na objavu ovisno o kojim se vrijednostima radi. Ukoliko se radi o postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH, a  ukoliko se radi o postupcima javne nabave male vrijednosti u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. (Izjava)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - ČELNIK
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - OSTALISukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Naručitelj objavljuje registar ugovora i sve njegove kasnije u EOJN RH.