Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 500.000,00 kn, ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. kao javni naručitelj obvezno šalje na objavu ovisno o kojim se vrijednostima radi. Ukoliko se radi o postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH, a  ukoliko se radi o postupcima javne nabave male vrijednosti u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Javna nabava

Plan nabave - 2019.
11 Preuzimanja
262.03 KB
I. Izmjene 2018.
4 Preuzimanja
259.32 KB
Plan javne nabave za 2018 godinu
70 Preuzimanja
176.81 KB
Plan javne nabave 2017 god.
39 Preuzimanja
75.75 KB
Plan javne nabave 2016 god.- DOPUNA 2.
16 Preuzimanja
55.49 KB
Plan javne nabave 2016 god.- DOPUNA
15 Preuzimanja
199.47 KB
Plan javne nabave 2016 god.
19 Preuzimanja
74.48 KB
Plan javne nabave 2015 god.- DOPUNA
14 Preuzimanja
60.42 KB
Plan javne nabave 2015 god.
18 Preuzimanja
221.35 KB


Registar sklopljenih ugovora javne nabave

Registar sklopljenih ugovora 2015
29 Preuzimanja
66.77 KB
Registar sklopljenih ugovora 2014
19 Preuzimanja
67.43 KB

U elektroničkom oglasniku javne nabave obaljeno je slijedeće:

1.) NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA - oznaka: 2019/S 0F2-0004163
2.) NABAVA POGREBNE OPREME - oznaka: 2019/S 0F2-0004383
3.) NABAVA GORIVA - oznaka: 2019/S 0F2-0004385