LIJEPA NAŠA ŽUPANJA 2021.

ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU - RECIKLIRAJMO ZAJEDNO

U sklopu obilježavanja Dana Planeta zemlje 2021. godine na Trgu kralja Tomislava je predstavljen projekt „ZA ČIŠĆU I LJEPŠU ŽUPANJU – RECIKLIRAJMO ZAJEDNO” koji je trgovačkom društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. odobren u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”. Građanima su dijeljeni letci o pravilnom razvrstavanju otpada i primjerima o ponovnoj upotrebi proizvoda koje korisitimo u kućanstvu kao i pamučne vrećice.


SRETAN DAN PLANETA ZEMLJE

Povodom Dana planeta Zemlje, 21.travnja 2021. godine Čistoća Županja d.o.o. je učenicima 3.b iz OŠ Ivana Kozarca Županja (koja ima status Ekoškole) organizirala predavanje i radionicu na temu ekologija i zaštita okoliša. Osnovni cilj radionice je bio prepoznati važnost odvajanja otpada u obitelji, gradu i zajednici. Predavanje i radionicu održala je rukovoditeljica reciklažnog dvorišta ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., gđa Valentina Gregorović mag. ing. agr.