Odlagalište

Gradsko odlagalište komunalnog otpada u Županji je smješteno na k.č. br. 2992/2 k.o. Županja ukupne površine oko 54.300 m2.
Odlagalište se nalazi cca 1,8 km zapadno od središta Županje, uz cestu u Ulici Mladena Pozajića, a do odlagališta se dolazi cestom dužine od oko 200 m.
Najbliži vodotok je rijeka Sava, udaljena cca 250 m od odlagališta.
Krajobraz lokacije karakterizira ravnica koju presjeca rijeka Sava i mreža melioracijskih kanala.
Lokacija odlagališta se nalazi blizu napuštene ciglane, gdje se u iskope otpad odlaže od 1971. godine.
U blizini je šumarak koji vizualno dijeli odlagalište od ciglane.
Tijelo odlagališta ukupne je površine oko 31.766 m2.

Na odlagalištu se vodi Očevidnik o količinama i vrstama doveženog otpada.

Odlagalištem upravlja društvo ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. Županja, a odgovorna osoba u pravnoj osobi koja upravlja odlagalištem je direktor Ante Klanac. 

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom sukladno članku 89. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) je Manda Đurić, dipl. ing. poljop.  

Od 01.02.2019. godine na odlagalištu je zabranjen dovoz otpada od strane fizičkih osoba, pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika koji nisu registrirani za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

RADNO VRIJEME ODLAGALIŠTA:
** od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00         
** subotom, nedjeljom i praznicima - ZATVORENO