SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13):

KOMUNALNI OTPAD je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanovama koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.


U kante i kontejnere za komunalni i miješani komunalni otpad NE ODLAGATI:
Korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće stvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad iz vrta, otpadni građevinski materijal, opasni otpad.

Komunalni otpad iz domaćinstva prikuplja se u PVC posudama od 120 l i 240 l, dok se u stambenim zgradama otpad prikuplja u PVC kontejnerima od 1100 l.
Građani imaju mogućnost za prikupljanje dodatnog otpada u vrećicama volumena 80 l i 120 l, s logotipom ČISTOĆE ŽUPANJA d. o. o., koje mogu kupiti na blagajni ČISTOĆE ŽUPANJA d.o.o.
Preuzimanje posuda moguće je u ČISTOĆI ŽUPANJA d.o.o. uz prethodno ispunjenu prijavnicu i uz priložene odgovarajuće dokumente.

Odvoz otpada od svih korisnika (fizičkih i pravnih osoba) se obavlja istodobno sukladno rasporedu odvoza.