ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definira krupni (glomazni) otpad kao predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Iz razloga jer naprijed navedeni Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama, ova vrsta otpada se odvozi samo na zahtjev korisnika.

Zbog lakšeg snalaženja građana ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ima unaprijed određeni Plan odvoza krupnog otpada, no potrebu odvoza je svakako obavezno potrebno minimalno 48 sati prije najaviti na broj telefona 032/827-995.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definira krupni (glomazni) otpad kao predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Iz razloga jer naprijed navedeni Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama, ova vrsta otpada se odvozi samo na zahtjev korisnika.

Zbog lakšeg snalaženja građana ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ima unaprijed određeni Plan odvoza krupnog otpada, no potrebu odvoza je svakako obavezno potrebno minimalno 48 sati prije najaviti na broj telefona 032/827-995.

Plan odvoza krupnog otpada za 2015. godinu:

          07.03.2015.god.
         11.04.2015.god.
         02.05.2015.god.
         06.06.2015.god.
         04.07.2015.god.
         01.08.2015.god.
         05.09.2015.god.
         03.10.2015.god.
         07.11.2015.god.