OBAVIJEST O RASPOREDU ZA CERNU NA DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava  korisnike javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada u Općini Cerna da će odvoz otpada biti organiziran u subotu 03.08.2019.g umjesto u ponedjeljak 05.08.2019.godine zbog praznika Dana domovinske zahvalnosti.